©Wim van der Heijden
INLOGGEN VOOR LEDEN
AANMELDING KUNSTENAARS
INSCHRIJFFORMULIER VOOR KUNSTENAARS
NAAM
STRAAT
POSTCODE
PLAATS
WAT IS JE DISCIPLINE / WERKGEBIED / SPECIALISATIE?      (meerdere opties mogelijk)
ZO JA, WELKE OPLEIDING(EN), WELKE AFSTUDEERRICHTING EN WAAR (meerdere antwoorden mogelijk)
WEBSITE:
BEN JE ZELFSTANDIG  BEELDEND KUNSTENAAR ?
MAILADRES
HEB JE IN HET AFGELOPEN JAAR GEEXPOSEERD ?
ZO JA, WAAR    (meerdere opties mogelijk)
ONTPLOOI JE VANUIT JE KUNSTENAARSSCHAP NEVENACTIVITEITEN ?
ZO JA, WELKE ?  (meerdere opties mogelijk)
KUN JE AANGEVEN WAAROM JE LID ZOU WILLEN WORDEN VAN CUMARTO ALS LID/ KUNSTENAAR?
KUN JE AANGEVEN WAT JE ZOU KUNNEN / WILLEN BIJDRAGEN AAN CUMARTO ?
TELEFOON
SCHILDEREN
MAN
HEB JE BESCHIKKING OVER VERVOER / TRANSPORT ?
BEELDEN / SCULPTUREN
KERAMIEK
FOTOGRAFIE
GRAFIEK
DESIGN
OBJECTEN
JA
COLLAGE
TOEGEPASTE KUNST
DIVERSEN
1.
2.
3.
NEE
HEB JE EEN KUNSTVAKOPLEIDING GEVOLGD
JA
NEE
1.
2.
3.
1.
2.
3.
NEE
JA
1.
2.
3.
JA
NEE
AANVULLENDE OPMERKINGEN EN/OF VRAGEN:
SIERADEN
VROUW
NEE
JA
MOBIEL
Bedankt voor uw interesse om u aan te melden als lid / kunstenaar van Cumarto.

Door het invullen van uw gegevens op onderstaand formulier kan Cumarto kennis met u en uw werk maken; op zo'n kort mogelijke termijn krijgt u reactie op uw aanmelding.