beelden / schilderijen
www.merenerouma.nl
©Wim van der Heijden
INLOGGEN VOOR LEDEN
MéRèNE ROUMA
Mérène Rouma is tevens beeldend kunstenaar: het is vooral haar gevoel waardoor ze zich laat leiden.
Tijdens het scheppen en creëren van vormen, bij het beeldhouwen, het schilderen en bij het schrijven, borrelt vanuit het gevoel de expressie naar de oppervlakte.
Gevoel en intuïtie is de kern van waar uit zij werkt.